Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund BPH

Gullan har testas två gånger. En gång när man hade en rasbeskrivning för golden retriever och en gång på Märsta Brukshundklubb där vi gick en bana som innehöll buller och bång och en massa annat allt för att beskriva hur hunden reagerar vilket beskrivs här.

Så här gick det till
Hunden förs under hela beskrivningen av sin ägare, eller annan av hunden känd person. Denne blir innan och under beskrivningen informerad om vad som kommer att ske av en testledare. Ägaren/föraren är alltid närvarande då hunden beskrivs och har rätt att avbryta deltagande när som helst. Beskrivningen kan ses som en rad stationer, där hunden får vara med om olika typer av händelser. Hundens reaktioner noteras under beskrivningen av en utbildad beskrivare. För att beskrivningen ska kunna genomföras behöver ägaren/föraren ta med 1) en kastbar leksak som hunden uppskattar, samt 2) 10 godbitar av en typ som hunden uppskattar (”favoritleksak” och ”favoritgodis”).

Följande moment ingår i beskrivningen

1. Främmande person
Hunden träffar en främmande person som bjuder in till kontakt. Hunden avgör själv om den vill umgås eller inte. Om hunden accepterar att vara med personen går denne några meter med hunden i koppel, samt hanterar den genom att klappa, titta på tänder och lyfta på två tassar.

2. Föremålslek
Hundägare och testledare inbjuder till lek med hunden, dels med ett för hunden känt föremål dels med ett okänt.

3. Matintresse
Mat/godis som hundägaren själv bedömt som hundens favorit göms med stigande svårighetsgrad och hundens intresse och uthållighet för att få tag på mat/godis registreras.

4. Visuell överraskning
Hund och hundägare går tillsammans med testledaren när en overall hastigt dras upp 4 meter framför hunden.

5. Skrammel
Hund och hundägare går tillsammans med testledaren när en metalltrumma som inuti försetts med olika typer av metallföremål börjar roteras så att ett skramlande ljud uppstår. Trumman är synlig och ljudet börjar när hunden är 4 meter ifrån den.

6. Närmande person
En långsamt gående ”konstig människa” kommer närmare och närmare hund och hundägare.

7. Underlag
Hunden och föraren passerar tillsammans gående över ett halt underlag som är något upphöjt från marken. Beskrivningen innehåller inte några komplicerade eller fysiskt krävande uppgifter vare sig för hund eller människa. Efter att beskrivningen genomförts får ägaren/föraren en muntlig beskrivning av hur hunden reagerat i de olika delmomenten, vilket kan ses som något av en personlighetsprofil för hunden.

Så gick det för Gullan
Gullan som var två år som bor med matte i stan och är van vid allt sorts buller och bång. Det är inte mycket som överraskar henne vilket också visade sig i testet.

Det vi funderade över var om testet gav oss som hundägare något som vi inte redan visste och svaret var nej. Men därmed inte sagt att vi tyckte det var dåligt. Tvärtom det var mycket bra. Och Gullan tyckte att allt var mycket roligt och hade gärna gått ett varv till.

  • Här skramlar det till ordentligt men Gullan bryr sig inte.

  • Och här hoppar "dumpe" upp vilket bara intresserade Gullet.

  • Nu har en mystisk person dykt upp som går konstigt och har konstiga kläder på sig, Gullan reagerar med att med bestämda steg gå emot spöket och skälla ihärdigt.

  • Men så gick vi fram och hälsade och då slickade Gullan spöket på handen.

    Matte var mycket nöjd.