Lydnadspasset

Så var det då dags igen. Med maxat blodtryck och hög puls genomförde Gullan och jag vår debut med ett lydnadsprov på Östhammars brukshundklubb.

Det var avslutning på allmänlydnadskursen som vi gått under hösten och då testades vi på det vi har tränat. I tre månader har vi tränat, varje dag i ur och skur och det har givit stora resultat.

Allmänlydnadspasset är relativt nytt inom brukshundklubben. Det var i alla fall inget jag visste något om.

Allmänlydnadspasset är ett form av måldokument som används i den grundläggande hundägarutbildningen. Det omfattar tio olika moment som varje hundägare har glädje av att hunden kan lyda.

Låter det enkelt? Det är det inte kan jag säga, och då har det ändå tränats och tävlats i tävlingslydnad.

Skillnaden är att på tävlingslydnaden är man ensam på planen med en domare, sekreterare och tävlingsledare som enda störning. Ja det finns ju publik också men den är en bit bort. Allmänlydnadspasset bygger till stor del på att hunden ska lyda trots störningar och publik och andra hundar som är nära.

Som ett exempel så ingår kvarsittning i grupp i allmänlydnadspasset och det momentet ingår i tävlingslydnaden i elitklass! Och då förkommer det inga störningar.

Tävlingslydnad i all ära men en god vardagslydnad ställer stora krav på både hund och hundägare. Det finns hundar som tävlar på elitnivå som inte kan gå ordentligt i kopplet utanför apellplanen eller sitter och skäller i bilen. Och en sån hund klarar inte allmänlydnadspasset.

Följande moment ingår i lydnadspasset:
1. Kvarsittande med störning i två minuter.
2. Möte med andra hundar på stig eller gångväg med slakt koppel.
3. Sitta tyst i bilen trots att det passerar hundar och människor nära.
4. Gå fint vid sidan.

5. Hantering och visitation av föraren och annan person.
6. Inkallning utan störning.
7. Inkallning med störning två personer leker med bl.a. boll.
8. Stoppkommando.
9. Passivitet sitta eller ligga still i två minuter utan kontakt med förare.
10. Nosaktivering.
11. Valfritt moment.

Som valfritt moment lät jag Gullan apportera en boll som jag kastade iväg när hon satt okopplad med avlämning på vänster sida, vilket hon klarade galant.